Apie mus

UAB „Teisa“ – tai kvalifikuotų specialistų komanda, susikūrusi ir dirbanti projektų planavimo, rengimo bei įgyvendinimo srityse jau daugiau nei 10 metų. Nuolat tobulėjame, kaupiame žinias ir patirtį bei tuo dalinamės, siekdami operatyviausio, efektyviausio ir racionaliausio rezultato. Siekiame pranašumo užtikrindami teikiamų paslaugų kokybę ir patikimą partnerystę. Skiriame ypatingą dėmesį klientui, jo poreikių ir lūkesčių, galimybių ir išteklių įvertinimui. Kompetentinga ir patyrusi


komanda padės Jums įgyvendinti ir realizuoti Jūsų projekto idėją: parengsime verslo planą, investicinį projektą ar galimybių studiją, paraišką, techninius dokumentus; suteiksime konsultacijas ir pagalbą vykdant projekto pirkimus ir sudarant sutartis, konsultuosime ir teiksime pagalbą projektų administravimo ir valdymo klausimais. Kreipkitės ir padėsime nepasiklysti finansavimo programų ir mechanizmų bei jų reikalavimų labirinte.

Rengiame ne tik paraiškas pagal nurodytus kvietimus, bet ir teikiame pagalbą ir konsultacijas projektų vykdymo įgyvendinimo klausimais, užtikriname projektų administravimo paslaugų kokybę nuo pirkimo plano sudarymo iki projekto galutinės ataskaitos patvirtinimo.


Rengiame investicinius projektus, galimybių studijas, verslo planus, strateginius plėtros rengimo planus. Investiciniai projektai, galimybių studijos, verslo planai bei strateginiai plėtros planai rengiami vadovaujantis teisės aktų, reglamentuojančių investicijų įsisavinimą, reikalavimais, atsižvelgiant į kompetentingų institucijų parengtas metodikas, gaires bei rekomendacijas.


Rengiame techninę dokumentaciją – technines specifikacijas, pateikiame tam reikalingas schemas, planus, konsultuojame techniniais projektų vykdymo ir įgyvendinimo klausimais.


 

Konsultuojame ir teikiame pagalbą vykdant viešuosius pirkimus – parenkant pirkimo būdą, rengiant pirkimo dokumentus, vykdant pirkimo procedūras, sprendžiant tiekėjų ir perkančiosios organizacijos ginčus, sudarant pirkimų sutartis bei jas vykdant. 


Per metus padedame įvykdyti daugiau kaip 60 pirkimų atviro, supaprastinto atviro, riboto, supaprastinto riboto, apklausos, supaprastintų derybų ir kt. pirkimų būdais.

Turime patirties vykdant ir žodinius pirkimus bei tarptautinius pirkimus, siekiančius net iki 10 mln. Eur. 

Įvertinę perkančiosios organizacijos poreikius, lūkesčius, padedame parinkti tinkamiausius minimalius kvalifikacijos reikalavimus, kvalifikacinės atrankos kriterijus, ekonominio naudingumo pasiūlymų vertinimo kriterijus, kurie parenkami taip, kad būtų užtikrinta reali teikėjų konkurencija, tiekėjai būtų pajėgūs ir galėtų tinkamai įvykdyti pirkimo sutartį, atrenkami ekonomiškai naudingiausi pasiūlymai.