Pirkimų konsultacijos

Konsultuojame ir teikiame pagalbą vykdant viešuosius pirkimus, vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų pirkimus. Teikiame konsultacijas ir pagalbą parenkant pirkimo būdą, rengiant pirkimo dokumentus, vykdant pirkimo procedūras, sudarant ir vykdant pirkimų sutartis. 

Patyrę specialistai įvertins perkančiosios organizacijos ar perkančiojo subjekto poreikius, lūkesčius pirkimo objektą ir jo sudėtingumą ir padės parinkti bei suformuluoti kvalifikacijos reikalavimus, kvalifikacinės atrankos kriterijus, ekonominio naudingumo pasiūlymų vertinimo kriterijus, parengs ir suteiks konsultacijas rengiant pirkimo dokumentus, teiks konsultacijas vykdant pirkimo procedūras. 

Susisiekite:

Tel.: + 370 644 40757

El.paštas: [email protected]