Strateginiai plėtros planai

Siekiant užtikrinti ilgalaikę ir darnią valstybės pažangą ir veiksmingą valdžios sektoriaus finansų planavimą ir panaudojimą, priimtas Strateginio valdymo įstatymas, kuriam įsigaliojus bus sujungti į vieną visumą ne tik planavimo dokumentai, bet ir su tuo susiję valdymo procesai. Strateginis planas – vienas svarbiausių ir reikšmingiausių dokumentų, kuris skirtas ilgalaikei ir darniai valstybės pažangai užtikrinti.

Strategija nustato šalies kryptį, plėtros viziją ir prioritetus, kurie būtų suprantami ir priimtini Lietuvos žmonėms, bendruomenėms, nevyriausybinėms ir verslo organizacijoms, valdžios institucijoms.

Rengiame tiek ilgalaikius, tiek trumpesnės trukmės strateginius planus, kuriose iškeliami šie uždaviniai:

  • Atliekama savivaldybės strateginės plėtros  įgyvendinimo ir eigos rezultatų analizė;
  • Atliekama savivaldybei aktualių strateginio planavimo dokumentų analizė;
  • Atliekama vidaus ir išorės aplinkos analizė ir pateikiamos pagrindinės išvados; 
  • Atliekama stiprybių, silpnybių, galimybių ir grėsmių analizė; 
  • Suformuluojama vizija, prioritetai, tikslai ir uždaviniai;
  • Parengiame priemonių planą ir pagrindinių projektų sąrašą;
  • Parengiame įgyvendinimo, stebėsenos ir atsiskaitymo už rezultatus tvarką.

Susisiekite:

Tel.: + 370 644 40757

El.paštas: [email protected]