Investiciniai projektai, galimybių studijos

Rengiame bei koreguojame investicinius projektus, galimybių studijas, verslo planus, strateginius plėtros rengimo planus. Investiciniai projektai, galimybių studijos, verslo planai bei strateginiai plėtros planai rengiami vadovaujantis teisės aktų reikalavimais, atsižvelgiant į kompetentingų institucijų parengtas metodikas, gaires bei rekomendacijas. 

Kompetentingi ir patyrę specialistai patars projektų finansų srautų planavimo, išlaidų numatymo bei skaičiavimo, techninių sprendimų klausimais. 

Susisiekite:

Tel.: + 370 644 40757

El.paštas: [email protected]