Jau kviečiama teikti paraiškas stambiems projektams šiltnamio dujų išmetimui mažinti

2020-07-08 paskelbė Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija.

Naujasis ES inovacijų fondas, įsteigtas 2021-2030 m. laikotarpiui, paskelbė pirmąjį kvietimą teikti paraiškas finansuoti projektus, svariai padėsiančius mažinti šiltnamio efektą sukeliančių dujų (ŠESD) išmetimus.

Bus remiami su itin novatoriškomis technologijomis, procesais ar produktais susiję pakankamai brandūs projektai, skirti atsinaujinančiųjų išteklių energijai, energijos kaupimo technologijoms, saugiam CO2 surinkimui ir geologiniam saugojimui ar panaudojimui.

Paraišką pagal minėtąjį kvietimą iki spalio 29 d. galės pateikti vienas juridinis asmuo arba juridinių asmenų konsorciumas Europos Komisijos finansavimo ir konkurso galimybių portale. Daugiau informacijos

Susisiekite:

Tel.: +370 5 2059859

Faks.: +370 5 2059860

El.paštas: [email protected]

Nuo 2020 m. liepos 1 d. Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra kviečia juridinius asmenius teikti paraiškas paramai gauti:

1) pagal Klimato kaitos programos lėšų naudojimo 2020 m. sąmatą detalizuojančio plano priemonę (1.2.2. punktas) „Atsinaujinančių energijos išteklių (saulės, vėjo, geoterminės energijos, biokuro ar kitų) panaudojimas privačių juridinių asmenų visuomeninės, gamybinės paskirties pastatuose, kitos paskirties inžineriniuose statiniuose (sąvartynuose, nuotekų valyklų statiniuose), pakeičiant iškastinio kuro naudojimą”. Paraiškos priimamos iki 2020 m. rugpjūčio 3 d. 17 val. Daugiau informacijos

2) pagal Klimato kaitos programos lėšų naudojimo 2020 m. sąmatą detalizuojančio plano priemonę (1.2.10 punktas) „Transporto priemonių, naudojančių elektrą, suslėgtąsias gamtines dujas, suskystintąsias gamtines dujas, biometaną, vandenilį, įsigijimas ir joms reikalingos infrastruktūros sukūrimas ir (ar) plėtra, užtikrinant bazinį sukurtos infrastruktūros vartotoją“. Paraiškas numatoma rinkti iki 2020 m. rugsėjo 1 d. Daugiau informacijos

Iki 2020 m. liepos 17 d. galima pateikti paraišką pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūros paskelbtą kvietimą teikti paraiškas finansavimui gauti pagal Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondo programos 2020 - 2022 m. lėšų naudojimo finansavimo kryptį „Vandenų apsauga“

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra (toliau - APVA) šiuo metu yra paskelbusi kvietimą teikti paraiškas finansavimui gauti pagal Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondo programos 2020 - 2022 m. lėšų naudojimo finansavimo kryptį “Vandenų apsauga”. Paraiškas galima teikti iki 2020 m. liepos 17 d. Daugiau informacijos